Betaalt ú mee aan míjn uitvaart?

DELA Intermediair | 040 260 14 44 | relatiebeheer@dela.org | www.delametelkaar.nl

Betaalt ú mee aan míjn uitvaart? 

In juli berichtte Omroep Brabant over een bijzondere inzamelingsactie. Een vrouw uit Tilburg, moeder van twee jongvolwassen kinderen, was na een kort ziekbed overleden. Geld voor een uitvaart was er niet, mede doordat er geen uitvaartverzekering was. Een betrokken verpleegkundige startte daarop een inzamelingsactie en zocht daarmee de media. Haar actie was een succes. Mede door de inzet van (social) media werd het gewenste bedrag (€ 5.000) bijeengebracht. 

Crowdfunding Lang niet iedereen heeft voldoende geld achter de hand voor een uitvaart. En lang niet iedereen heeft een uitvaartverzekering. Zou crowd funding uitkomst kunnen bieden? Heeft zo’n actie nou vaak succes? Die vraag liet me niet los, dus ben ik gaan googelen. Ik vond een website waarop zeventien van dergelijke initiatieven stonden. Die waren – zo bleek – lang niet allemaal succesvol geweest. Alleen acties die door de media waren opgepikt, waren geslaagd. In feite is de kans dat het lukt niet zo groot. Het geld moet immers in een paar dagen bijeen worden gebracht. Daarnaast: veel mensen voelen zich onprettig bij zo’n verzoek. Het lijkt op schooien, je hand ophouden.

Naar de wetenschap Oké, crowd funding strepen we weg. Zijn er nog andere manieren om de kosten van een uitvaart te omzeilen? Zou goed kunnen. Zo wordt er gefluisterd dat mensen soms hun lichaam na hun overlijden ter beschikking stellen aan de wetenschap. Hoef je mooi geen uitvaart te betalen! De praktijk wijst echter anders uit. Het Leids Universitair Medisch Centrum noch de Vrije Universiteit in Amsterdam bespeurt deze trend. Nederlandse ziekenhuizen accepteren hooguit 750 lichamen per jaren en dat worden er niet meer. Kortom: ook deze strategie zet geen zoden aan de dijk. Bovendien lost het weinig op, want vaak wordt door nabestaanden alsnog een herinneringsdienst gehouden, waaraan uiteraard kosten verbonden zijn.

Rekening gemeente Een uitvaart op kosten van de gemeente dan maar? Daarvan vinden er per jaar ongeveer 1.800 plaats. In plaats van dierbaren staan er dan vreemden aan het graf. De belangrijkste oorzaken voor een gemeentelijke begrafenis zijn verstoorde familierelaties (28%) en het onvermogen om de uitvaart van een familielid te betalen (22%). Is dít dan misschien een handige manier om onder de kosten van een uitvaart uit te komen? Nee, ook al niet. Gemeenten wijzen aanvragen namelijk nogal eens af. Ook proberen ze geregeld de kosten te verhalen op de nabestaanden. Dat schiet niet op. Kortom: het is knap lastig om onder de kosten van een uitvaart uit te komen. Zou een uitvaartverzekering dan misschien tóch een goed idee zijn? DELA Intermediair | 040 260 14 44 | relatiebeheer@dela.org | www.delametelkaar.nl

Chris Fluri is, na een loopbaan als adviseur bij verschillende banken, sinds 2010 actief bij Coöperatie DELA. Als accountmanager Intermediair is hij verantwoordelijk voor samenwerkende intermediairs in het werkgebied West-Nederland (Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Zeeland). Met zijn kennis van de adviespraktijk en inzicht in actuele ontwikkelingen in de intermediaire markt, adviseert en begeleidt hij zijn relaties met ondernemen en bij leven advies.