Bouwdepot annuitaire en lineaire hypotheken ING

Bouwdepot annuitaire en lineaire hypotheken ING

Als gevolg van de wet “Herziening fiscale behandeling eigen woning” die is ingegaan op 1 januari 2013 moet de klant de lening vanaf de ingangsdatum van de lening ten minste annuïtair aflossen. Alleen dan kan er aanspraak worden gemaakt op hypotheekrenteaftrek. De totale jaarlijkse aflossing moet voor het einde van ieder jaar in termijnen of in een keer voldaan zijn.

Gevolgen van de wetswijziging bij de ING
Bij de ING start de automatische aflossing van annuïtaire en lineaire hypotheken waaraan een bouwdepot is gekoppeld op het moment dat het bouwdepot volledig is opgenomen. Zolang het bouwdepot nog niet geheel is opgenomen of officieel is afgemeld, vindt er over de gehele hypotheek nog geen aflossing plaats en wordt er alleen rente betaald. Het gevolg hiervan is dat de betaalde rente niet fiscaal aftrekbaar is.

Welke oplossing biedt de ING
De systemen waarin de ING hypotheken zijn geadministreerd worden zo snel mogelijk aangepast om ervoor te zorgen dat toekomstige hypotheekklanten met een bouwdepot per ingangsdatum van de lening direct annuïtair en lineair kunnen gaan aflossen.

Tot die tijd vraagt de ING klanten het aflosbedrag zelf over te maken. De klant kan de aflossing voor 15 december 2013 in termijnen of in een keer overmaken op het moment dat dit hem het beste uitkomt. Na passeren van de hypotheek ontvangen klanten een brief waarin de ING de klant nogmaals op de hoogte brengt van de situatie, informeert over het totale aflossingsbedrag dat in 2013 moet worden overgemaakt en hoe dit kan worden gedaan.

bron; VCN United Capital