De rente is laag. Wat kunt u daarvan merken?

Vanaf het jaar 1700 is de rente in Nederland nooit onder de 2,5% geweest. Op dit moment bieden banken over spaargeld 0,01%! Er mag dan ook terecht worden gezegd dat de rente “historisch laag” is.

Historisch lage rente
De lage rente is het gevolg van een combinatie van oorzaken. Een van de oorzaken is bijvoorbeeld dat de samenleving vergrijst. Een deel van deze ouderen heeft vermogen opgebouwd. Door een groter aanbod aan vermogen daalt de “prijs” om dit vermogen te mogen “gebruiken” in de vorm van leningen.

Een andere oorzaak is bijvoorbeeld dat de groei in productiviteit daalt. Bedrijven hebben al veel minder handen nodig in het productieproces dan pak weg 50 jaar geleden. Door te investeren in machines hebben ondernemers de productiviteit sterk zien groeien en hebben zij de kosten kunnen verlagen. Maar is er al op grote schaal geautomatiseerd. Nieuwe apparatuur zal vaak weer iets sneller produceren dan de oude, maar de verschillen tussen oud en nieuw worden kleiner. Daardoor is in heel Europa een druk op de omvang van investeringen. Minder vraag naar kapitaal leidt ook hier weer tot lagere rentes.

Zo zijn er nog vele andere oorzaken die de huidige lage rente verklaren. Wij geven deze voorbeelden om duidelijk te maken dat door het nemen van een politiek besluit de rente niet zomaar weer gaat stijgen. Alle deskundigen, inclusief De Nederlandsche Bank, adviseren dan ook om er rekening mee te houden dat de rente voor een lange periode laag zal blijven.

Wat kan die lage rente voor u betekenen?

Wilt u een woning kopen dan kunt u het geld hiervoor tegen een lage rente lenen. De vraag is dan wel of u gaat “gokken” dat de rente nog lager wordt en kiest om de hoogte van de rente die u moet betalen voor een korte periode af te spreken in de hoop dat na deze periode de rente verder is gedaald. Of dat u nu met de bank afspreekt dat u voor een lange periode van bijvoorbeeld 20 of 30 jaar deze lage rente betaalt. U “koopt” dan als het ware de zekerheid dat u gedurende de hele looptijd van de schuld een lage rente betaalt.
Heeft u spaargeld dan geldt het tegenovergestelde. U krijgt hierover vrijwel geen vergoeding. Houdt u rekening met de inflatie dan ziet u jaarlijks de koopkracht van uw spaargeld minder worden.

Een lage hypotheekrente maakt het voor meer mensen mogelijk om een woning te financieren. De vraag naar woningen neemt daardoor toe en daarmee stijgen de woningprijzen. Wilt u uw woning verkopen dan kan dit plezierig zijn. Maar bent u jong en overweegt u een woning kopen dan kan het, ondanks de lage rente, toch lastig worden om een woning te kunnen kopen.
Neemt u deel aan een pensioenregeling? Ook dan zal de lage rente u mogelijk raken. Voor uw pensioen betalen u en uw werkgever een premie. De pensioenfondsen beleggen deze premies. De uitkering die u na uw pensioendatum ontvangt, wordt gefinancierd uit de ingelegde premies en de behaalde beleggingsresultaten samen. U voelt hem waarschijnlijk al aan: zijn de beleggingsresultaten laag dan zal dit ook leiden tot lagere pensioenuitkeringen. Een lange periode van lage rente zet de beleggingsresultaten van pensioenfondsen onder druk en daarmee de hoogte van de pensioenuitkeringen.

De lage rente leidt bij veel mensen tot onrust. Men kan dan op zoek gaan naar mogelijkheden om een beter rendement te maken op het beschikbare vermogen. In de economie geldt echter een belangrijke wetmatigheid: een hogere vergoeding gaat altijd gepaard met een hoger risico. Toch zien we dagelijks dat mensen vooral kijken naar de hogere rente die men kan krijgen bijvoorbeeld door geld beschikbaar te stellen aan crowdfunding, digitale munten te kopen of te sparen bij Turkse banken. Alles kan en de rentes die worden geboden ogen mooi maar de risico’s zijn aanzienlijk.
De onrust over de lage rente leidt er ook toe dat mensen soms onverstandige beslissingen nemen met betrekking tot financiële producten die men in het verleden heeft afgesloten. Zo zijn er in het verleden hypotheken afgesloten waarbij er een vaste combinatie werd afgesproken tussen de rente die moest worden betaald over de lening en de rente die wordt ontvangen over het bedrag dat maandelijks wordt gespaard om de lening op het eind van de looptijd af te lossen. Mensen zien dan dat ze over een hypotheek bijvoorbeeld 8% rente betalen. In de huidige tijd is dat heel veel. Door de hypotheek over te sluiten kan de rente die betaald moet worden misschien wel dalen naar 2%. Wat men dan echter vergeet, is dat daarmee ook de garantie over de rente die men ontvangt over het spaardeel verdwijnt.

Vaak is het bij dit soort “spaarhypotheken” juist voor de klant veel voordeliger om de hypotheek met de hoge rente in stand te laten. Maar of de bank u dat altijd spontaan zal vertellen….
Overleg met ons. Daar zijn we voor!

Maakt de lage rente u onrustig? Overweegt u in dit kader bepaalde veranderingen aan te brengen in de wijze waarop u vermogen opbouwt? Neem dan eerst contact op met ons. Wij gaan samen met u na wat uw situatie is en welke wensen u heeft. Wij zullen de verschillende mogelijkheden in kaart brengen en samen met u de voor- en nadelen van de verschillende opties doornemen.

Wij adviseren u zodat u uiteindelijk goed geïnformeerd een beslissing kunt nemen!