(Fiscale) wijzigingen woonmarkt per 1 januari 2015, NHG grens omlaag naar €245.000 euro.

In 2015 verandert een aantal belastingregels door het ‘Belastingplan 2015’. Deze fiscale wijzigingen hebben effect op de woningmarkt en keuzes die consumenten maken. De belangrijkste fiscale wijzigingen voor eigenwoningbezitters en (ver)huurders per 1 januari 2015 worden in dit artikel benoemd en toegelicht.

Koop: Voor restschulden die tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017 zijn ontstaan, geldt dat de rente over de financiering daarvan tot maximaal 15 jaar voor de inkomstenbelasting aftrekbaar is. Dat was 10 jaar. Restschulden tellen niet mee in de berekening van de Loan-to-Value-ratio (LTV).

 • De tijdelijke regeling voor huiseigenaren met dubbele lasten wordt per 1 januari 2015 permanent. Huiseigenaren mogen als zij hun oude huis te koop hebben staan maximaal drie jaar hypotheekrente voor twee huizen aftrekken van de belasting.
 • De tijdelijke verruimde verhuurregeling wordt permanent zodat na een periode van verhuur van de te koop staande woning de hypotheekrente maximaal drie jaar mag worden afgetrokken.
 • De verruimde schenkingsvrijstelling van €100.000 voor een eigen woning vervalt. De reguliere regeling wordt opnieuw van kracht, waarmee het voor ouders mogelijk is om eenmalig tot €52.752 belastingvrij te schenken aan een kind tussen de 18 en 40 jaar voor het kopen van een woning of het aflossen van een eigenwoningschuld.
 • Mensen die in 2014 een eigen woning hebben gekocht die nog in aanbouw is, kunnen in 2015 onder voorwaarden gebruik maken van de tijdelijke verruiming van de schenkingsvrijstelling van €100.000.
 • Voor het verbouwen, herstellen, renoveren van een huis of voor het aanleggen van een tuin geldt voor arbeid een verlaagd Btw-tarief van 6% in plaats van 21%. Deze regeling zou gelden tot 1 januari 2015, maar is verlengd tot 1 juli 2015.
 • De maximale hoogte van de hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning (‘Loan-to-Value-ratio’) wordt met 1%-punt verlaagd naar 103%.
 • Het maximale tarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken gaat met 0,5%-punt omlaag naar 51%. Eigenwoningbezitters die meer verdienen dan €57.585 krijgen te maken met de beperking van de hypotheekrenteaftrek.
 • *** De grens voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gaat per 1 juli omlaag naar €245.000 !!

 • Het eigen woning forfait stijgt van 0,70% naar 0,75%.
 • Er gelden nieuwe en deels aangescherpte leennormen voor het bepalen van de maximale hoogte van een hypotheek.
 • De vrijstelling voor kamerverhuur bedraagt €4.954.
 • Vanaf 1 januari 2015 krijgen alle huiseigenaren een voorlopig energielabel.
 • Particulieren kunnen bij de gedwongen verkoop van een huis een bod doen via internet. Daarmee wordt de kans kleiner dat huizen (ver) beneden de marktwaarde worden verkocht en krijgen particulieren op de veiling meer mogelijkheden.