Helmplicht voor snorfietsbestuurders verplicht per 1 januari 2023

De gemeentes Amsterdam en Utrecht hebben in bepaalde delen van de stad al een helmplicht als met een snorfiets op de rijbaan wordt gereden. Vanaf 1 januari 2023 is deze helmplicht voor snorfietsbestuurders landelijk. Bestuurders van een snorfiets moeten een helm dragen, niet alleen als zij op de rijbaan rijden, maar ook wanneer op de fietspaden wordt gereden.

Voor veel mensen is het niet hoeven dragen van een helm de grootste reden dat zij gekozen hebben voor een snorfiets en niet voor een bromfiets. Dat de snorfiets minder snel mag dan de bromfiets, nemen deze bestuurders dan voor lief. Met de naderende helmplicht vervalt het voordeel van het niet verplicht hoeven dragen van een helm voor de snorfietsers. Veel snorfietseigenaren kiezen er dan ook voor om de snorfiets om te laten bouwen tot bromfiets zodat ze met de verplichte helm ook harder kunnen en mógen rijden dan op de snorfiets.

Waarom wordt de helmplicht landelijk ingevoerd?

De helmplicht wordt ingevoerd omdat de overheid hoopt dat ernstig (hoofd)letsel bij ongelukken hiermee kan worden voorkomen. Van de tientallen snorfietsbestuurders die jaarlijks in het ziekenhuis belanden met ernstige verwondingen zou een deel niet ernstig gewond zijn geraakt (en niet hoeven worden opgenomen in het ziekenhuis) als deze bestuurders een helm hadden gedragen.

Verschillen tussen snorfiets en bromfiets

Er is een aantal verschillen tussen het gebruik van een snorfiets en een bromfiets.

  • In de eerste plaats geldt voor de snorfiets (behalve voor bepaalde gebieden in Amsterdam en in Utrecht) geen helmplicht. Dit verschil vervalt dus per 1 januari 2023.
  • Een snorfiets mag maximaal 25 kilometer per uur rijden. Een bromfiets mag maximaal 45 kilometer per uur rijden.
  • Een snorfietser moet gebruik maken van het fietspad, met een bromfiets moet (in de bebouwde kom) over de rijweg worden gereden (of op het fiets-/bromfietspad als deze er is).
  • Een snorfiets moet zijn voorzien van een blauwe kentekenplaat met witte tekens. Een bromfiets van een gele kentekenplaat met zwarte tekens.

Goedgekeurde helm

De bestuurder van een snorfiets moet dus vanaf 1 januari 2023, net als de bestuurder van een bromfiets,  een goedgekeurde bromfietshelm dragen. Het is voor de snorfietser ook toegestaan om een goedgekeurde speedpedelec-helm te dragen op de snorfiets.

Een goedgekeurde bromfietshelm is te herkennen aan een op de helm aanwezig symbool in de vorm van een cirkel met een hoofdletter E in die cirkel. Achter deze E staat een cijfer. Dat cijfer correspondeert met een EU-land. In Nederland krijgen goedgekeurde bromfietshelmen het cijfer ‘4’ achter de E. het is niet verplicht om een helm te dragen met de code E4, alle EU-goedgekeurde helmen volstaan.

Een goedgekeurde speedpedelec-helm is te herkennen aan de codering NTA 8776:2016 op de helm.

Op de website van ANWB is een snorfietshelmentest geplaatst die kan helpen bij het uitzoeken van een geschikte helm voor de snorfietsbestuurders en de passagiers.

Ook voor passagier

Ook de passagier achterop de snorfiets is verplicht een goedgekeurde helm te dragen. Het niet dragen van een helm op een snorfiets zal per 1 januari een boete opleveren van 100 euro als de snorfietsbestuurder (of de passagier) betrapt wordt.

Ombouwen van snorfiets naar bromfiets

Een snorfiets kan (redelijk eenvoudig) worden omgebouwd naar een bromfiets door een handige doe-het-zelver of door een bromfietsmonteur. Het is niet verplicht om de snorfiets om te bouwen naar een bromfiets. De snorfiets blijft gewoon een wettelijk toegestaan motorrijtuig, alleen geldt er vanaf 1 januari dus de helmplicht.

Als de snorfiets wél is omgebouwd naar een bromfiets is het verplicht dat deze bromfiets wordt gekeurd door de Dienst Wegverkeer (RDW). Op www.rdw.nl kunt u hier meer informatie over vinden. De RDW zal na goedkeuring een gele kentekenplaat ter beschikking stellen voor de bromfiets.

Verzekering

De verzekering voor een particulier gebruikte snorfiets bij de Vereende kent een lagere premie dan de verzekering voor een particulier gebruikte bromfiets. Immers, een snorfiets kan/mag minder hard rijden dan een bromfiets, waardoor over het algemeen een aanrijding met een snorfiets minder hard aankomt dan een aanrijding met een bromfiets. En de schade bij een aanrijding met een snorfiets blijft dan ook vaak beperkter dan een schade veroorzaakt door een bromfiets.

Als een snorfiets is omgebouwd naar een bromfiets, is de verzekeringnemer verplicht om dit te melden bij de Vereende. Wij zullen dan beoordelen of wij voor de tot bromfiets omgebouwde snorfiets dekking willen verlenen. En de premie wordt dan gebaseerd op het risico dat de bromfiets met zich meebrengt ten opzichte van het risico dat de snorfiets voor ons vormde. Ook kunnen wij, als wij dat noodzakelijk vinden, nog aanpassingen doen in een eventueel eigen risico, in de polisvoorwaarden of in de van toepassing zijnde clausules.

Niet doorgeven = niet verzekerd

Als een snorfiets wordt omgebouwd naar een bromfiets, en verzekeringnemer geeft dit niet aan ons door, dan is een schade niet verzekerd. De bromfiets voldoet namelijk niet meer aan de omschrijving van het motorrijtuig waarvoor wij een polis hebben afgegeven. Als wij toch aan een benadeelde schade moet vergoeden, zullen wij deze schadevergoeding verhalen op de verzekeringnemer. Deze zal de schade-uitkering dus moeten terugbetalen aan ons.

Het is dus van groot belang dat verzekeringnemer, wanneer de snorfiets is omgebouwd naar bromfiets, deze aanpassing doorgeeft aan de Vereende. Anders kan dit verregaande financiële gevolgen hebben voor de verzekeringnemer/bromfietseigenaar. En deze financiële gevolgen zullen vaak veel groter zijn dan het premieverschil dat verzekeringnemer meer moet gaan betalen.

Rijbewijs

Er zit geen verschil in de rijbewijsverplichting voor een snorfiets of een bromfiets. Voor het besturen van een snorfiets of een bromfiets is het rijbewijs AM verplicht. Iemand die in het bezit is van rijbewijs B (personenauto en lichte bedrijfsauto) of rijbewijs A (motorfiets) mag ook met een snor- of bromfiets rijden.

Klanten informeren

Het is aan te  raden dit artikel ook  door te sturen naar uw klanten die in het bezit zijn van een snorfiets om hen op te hoogte te stellen van de helmplicht en de gevolgen voor de verzekering als een ombouw van snorfiets naar bromfiets niet tijdig aan ons wordt doorgegeven.

 

bron: De Vereende
Auteur: Gert-Jan Paauw, Specialist verzekeringstechniek