Kans op stijging van hypotheekrente neemt toe

Rente is al lange tijd historisch laag
De hypotheekrente bevindt zich al langere tijd op een historisch gezien laag niveau. Veel consumenten hebben hiervan geprofiteerd door bijvoorbeeld de rente voor hun hypothecaire lening voor een lange periode vast te zetten. Was in het verleden een rentevastperiode van 10 jaar een veel gemaakte keuze, tegenwoordig kiezen steeds meer woningeigenaren ervoor om de hypotheekrente voor een periode van 20 jaar of langer op het huidige lage niveau vast te zetten. Als kantoor denken wij dat de kans toeneemt dat de hypotheekrente in de komende tijd een stijging zal laten zien.

Extra kapitaaleisen
De laatste financiële crisis heeft wereldwijd aangetoond dat banken kwetsbaar zijn. Banken die in financiële problemen komen, kunnen grote schade veroorzaken bij spaarders. Maar ook de economie in totaliteit wordt ernstig geschaad, indien er twijfel gaat ontstaan over de vraag of banken wel in staat zijn aan hun verplichtingen te voldoen. Politiek en toezichthouders willen daarom dat banken gaan beschikken over meer eigen vermogen.

Strengere liquiditeits- en kapitaaleisen maken het voor banken duurder om leningen in het kader van hypotheken te verstrekken. Deze extra kosten kunnen banken doen besluiten de rente te verhogen. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) acht het niet onmogelijk dat hierdoor de hypotheekrente met 1 % gaat stijgen.

Marges onder druk
Banken trekken aan de ene kant geld aan waarvoor ze rente betalen en aan de andere kant lenen ze geld uit waarvoor ze rente ontvangen. Het verschil tussen de rente die de bank betaalt en de rente die de bank ontvangt, is de marge waaruit de bank alle bedrijfskosten moet financieren.

In de periode tussen 2010 en eind 2015 bedroeg de brutomarge voor banken op nieuwe hypotheken tussen de 2 en 3%. Doordat de rente voor nieuwe hypotheken momenteel erg laag is en veel woningeigenaren leningen vervroegd aflossen, daalt de brutomarge bij banken fors. Volgens opgave van De Nederlandsche Bank bedraagt de brutomarge voor banken bij hypotheken nu nog maar rond de 1,5 %. Dit is het laagste niveau sinds 2009.

Niemand die het met zekerheid kan zeggen
Niemand, en dus ook ons kantoor niet, kan met zekerheid de ontwikkeling van de rente voorspellen. Wij adviseren onze relaties echter wel om rekening te houden met een mogelijke rentestijging in de komende periode. Daarbij adviseren wij om bij financiële beslissingen ervoor te zorgen dat er ruimte blijft om een dergelijke rentestijging te kunnen opvangen.

We bespreken graag uw mogelijkheden voor meer zekerheid
Zoekt u de zekerheid, dat de huidige, lage hypotheekrente ook in de toekomst voor u blijft gelden? Wij gaan graag voor u na wat in uw situatie hiervoor de mogelijkheden zijn. Wanneer u contact met ons opneemt, dan maken wij een afspraak met u om dit verder te bespreken.