Lagere premie voor hypotheken met Nationale Hypotheekgarantie?

Vereniging Eigen Huis roept het kabinet op om de premie voor hypotheken met een Nationale Hypotheekgarantie sterk te verlagen. Voor 2014 bedroeg de premie 0,4 % van het hypotheekbedrag. Sinds 2014 bedraagt de premie 1 %.

De Nationale Hypotheekgarantie is een belangrijk vangnet in het geval u als gevolg van scheiding, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid de hypotheeklasten niet meer kunt betalen. De geldverstrekker zal, indien er geen uitzicht is dat de hypotheeklasten betaald kunnen worden, de hypotheek kunnen beëindigen. Indien de resterende hypotheekschuld dan niet voldaan kan worden, zal de woning verkocht kunnen worden. Zo’n “gedwongen verkoop” is vaak niet gunstig voor de opbrengst bij verkoop. U blijft dan zitten met een soms aanzienlijke restschuld en moet ook nog eens uw woning uit om elders (duur) te huren.

Het is niet zo, dat De Nationale Hypotheekgarantie u zo maar een zak met geld geeft wanneer zo’n calamiteit optreedt. Wel zal men zich tot het uiterste inspannen om samen met u en de geldverstrekker te zoeken naar een oplossing zodat u in uw woning kunt blijven wonen. Lukt dit echt niet, dan zal de woning verkocht moeten worden. De Nationale Hypotheekgarantie kan dan de eventuele restschuld overnemen. U blijft daardoor niet vele jaren een geldschuld met u meetorsen.

Naast deze zekerheid geeft een Nationale Hypotheekgarantie bij de meeste geldverstrekkers ook recht op korting op de hypotheekrente. Niet in elke situatie en voor elke woning is het echter mogelijk een Nationale Hypotheekgarantie af te sluiten. Ons kantoor kan u precies uitleggen of u in uw situatie wel of niet in aanmerking komt voor een dergelijke garantie.

Met de Vereniging Eigen Huis zijn wij van mening dat het wenselijk is dat de premie weer wordt verlaagd. De situatie op de woningmarkt is sinds 2014 aanzienlijk verbeterd wat deze verlaging rechtvaardigt. Toch denken wij dat veel consumenten er verstandig aan doen om, indien zij daarvoor in aanmerking komen, een Nationale Hypotheekgarantie af te sluiten. Ook al is de premie eenmalig 1 % van de koopsom.