Uw levensverzekering nadert de einddatum. Lijfrente of niet? Laat u voorlichten.

Veel levensverzekeringen zijn in het verleden afgesloten, waarbij de premie werd betaald vanuit de spaarloonregeling of waarbij ooit is gemeld dat de premie aftrekbaar zou zijn van het belastbaar inkomen.

De kans is zeker aanwezig dat een dergelijke verzekering bij de verzekeraar staat geregistreerd als een lijfrenteverzekering. Een lijfrente verzekering is een product waarbij over de toekomstige uitkering nog belasting moet worden betaald.

Maar… het komt regelmatig voor dat de verzekeringnemer in het verleden niet altijd (soms zelfs nooit) de betaalde premies heeft afgetrokken van het belastbaar inkomen. Dat maakt dat u ook niet over de gehele waarde belasting hoeft te betalen. Afhankelijk van het verzekerde kapitaal kan dit soms vele duizenden euro’s belastingvoordeel opleveren.

Het lijfrentekapitaal zal, nadat de einddatum van de verzekering is bereikt, binnen een jaar moeten worden doorgestort naar of een bankrekening waarop u nog kunt doorsparen of naar een bankrekening, van waar u periodiek gaat laten uitkeren. U dient hierbij gebruik te maken van verplicht gesteld financieel advies.

Laat u tijdig voorlichten. Wij kunnen u daarbij zeker van dienst zijn en op voorhand voor u uitzoeken of er nog belastingvoordeel is te behalen.

 

[quform id=”2″ name=”Bel mij terug formulier”]