Restschuldfinanciering onder NHG

Het wordt voor huiseigenaren die een restschuld hebben makkelijker om te verhuizen.

De huiseigenaren mogen de restschuld voor een gedeelte of in zijn geheel onder de NHG laten vallen. De maatregel geldt alleen voor mensen die nu ook met hun geldlening onder NHG vallen.

Het risico voor de NHG wordt hiermee niet groter – de garantie voor de hypotheekschuld bestond immers al en gaat na een verhuizing alleen over op een andere woning.

Voorwaarde is wel dat de totale hypotheeksom verantwoord is ten opzichte van het inkomen.
In aanvulling op het Woonakkoord zijn er afspraken gemaakt om restschulden onder strikte voorwaarden mee te financieren onder de beter gerichte en beter vormgegeven NHG-regeling.