Samen een woning kopen?

Wanneer je samen met je partner een woning gaat kopen is dat een mooie, maar ook spannende tijd. Lukt de financiering? Is de woning op tijd beschikbaar? Hoe wordt de inrichting? Moeten bepaalde ruimtes direct verbouwd worden? Ons advies: denk ook tijdig na over de financiële gevolgen op langere termijn.

Maak goede afspraken
Samen een woning kopen betekent dat er dan samen ook financiële gevolgen zijn. Zo krijgen partners door de aankoop van de woning samen bezit, dat een bepaalde waarde heeft. Die waarde kan in de loop der jaren veranderen. De waarde kan stijgen, bijvoorbeeld doordat woningen in zijn algemeenheid duurder worden. Ook kunnen er ontwikkelingen zijn in het woongebied waardoor juist de woningen in dat gebied meer waard worden. Daarnaast kan het zijn dat aanpassingen aan de woning worden gedaan waardoor de waarde stijgt. Denk bijvoorbeeld aan het goed isoleren van de woning. Een vraag die nu al moet worden gesteld, is hoe je in de toekomst met die stijging van de waarde wil omgaan.

Waarde kan ook dalen
Hiervoor gingen wij ervan uit dat de waarde van de woning stijgt. De waarde van de woning kan (tijdelijk) ook sterk dalen. Op dit moment kunnen wij ons dat misschien niet goed voorstellen, maar het verleden laat zien dat de economie zo maar een zware terugslag kan krijgen en de prijzen van woningen scherp kunnen dalen. In het slechtste geval ontstaat dan een situatie waarin de waarde van de woning die je samen bezit bij verkoop minder opbrengt dan het restant van de hypotheekschuld op dat moment.

Hoe verdeel je de schuld
Over hypotheekschuld gesproken. Samen een woning kopen en samen een hypotheek afsluiten, betekent ook samen een schuld. Vaak eist de bank dat beide partners verantwoordelijk zijn voor de schuld. Dit betekent dat wanneer de een niet langer rente en aflossing kan betalen, de bank op de andere partner het volledige bedrag kan verhalen.

Bijzondere situaties vragen om specifieke afspraken
Er kunnen zich allerlei bijzondere situaties voordoen waarbij het verstandig is om direct bij de aankoop van de woning te kijken of hierover aparte afspraken moeten worden gemaakt. Een paar van die bijzondere situaties zijn bijvoorbeeld:

De ouders van een van de partners hebben een forse schenking gedaan die gebruikt is voor de aankoop van de woning.
Een van de partners heeft veel meer eigen geld ingebracht in het kader van de aankoop van de woning dan de andere partner.
De ene partner heeft een (veel) hoger inkomen en lost daarmee gedurende de looptijd van de hypotheek een groter deel van de schuld af dan de andere partner.
Wanneer worden deze afspraken belangrijk?
Zolang partners gelukkig en gezond samenwonen zijn deze afspraken misschien niet het allerbelangrijkste. Wel is het altijd verstandig om in dit soort situaties te kijken of ook fiscaal alles goed geregeld is. Het is natuurlijk niet nodig om meer belasting te betalen dan noodzakelijk is.

De afspraken die je aan het begin maakt, zijn vooral belangrijk indien het samenwonen eindigt. Dat kan door het overlijden van een van de partners zijn. Maar ook doordat de relatie verbroken wordt. Is in zo’n situatie niets geregeld dan kunnen bijzondere omstandigheden als waarvan wij hierboven voorbeelden hebben gegeven, aanleiding zijn voor heel vervelende discussies. Dat wil je niet en dit kan ook voorkomen worden door juist bij het aankopen van de woning en de financiering daarvan goede afspraken te maken.

Als hypotheekadviseur weten wij in welke bijzondere situaties het verstandig is aanvullende afspraken te maken. In bepaalde gevallen kunnen wij die samen met jullie zelf formuleren. Voor andere zaken is het wenselijk een beroep te doen op een notaris. Wij kunnen in dat geval in samenspraak met jullie de notaris vertellen wat de situatie is en wat de wensen zijn.

Heb je samen met je partner plannen om een woning te kopen? Of misschien eerst een woning samen te huren? Laten we dan een afspraak maken. Met een kop koffie op tafel geven wij jullie graag uitgebreidere informatie en beantwoorden wij graag jullie specifieke vragen.