Schenken van de jubelton

Het kabinet heeft plannen om de eenmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning te verlagen per 1 januari 2023 en af te schaffen in 2024. Krijgt u deze schenking in 2022 voor de 1e keer, maar niet het volledige belastingvrije bedrag? En krijgt u de schenking verdeeld over meerdere aaneengesloten kalenderjaren? Dan heeft dit al gevolgen voor uw vrijstelling voor de eigen woning in 2023.

Krijgt u in 2022 voor de 1e keer een schenking voor uw eigen woning? En wil dezelfde schenker u in 2023 nog een aanvullende schenking doen voor uw eigen woning? Dan kunt u voor die schenking in 2023 nog gebruikmaken van het overgebleven deel van de eenmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning. De eenmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning is € 106.671 als u de 1e schenking in 2022 krijgt.

Het maakt niet uit of u dit jaar een belastingvrije schenking krijgt die hoger of lager is dan de jaarlijkse vrijstelling in 2022 (€ 5.677 voor een schenking van uw ouder(s) en € 2.274 voor een schenking van andere personen). Wel moet u voldoen aan de voorwaarden en de vrijstelling in 2022 én 2023 aanvragen in de aangifte schenkbelasting.

In 2023 hebt u naast het overgebleven deel van de eenmalig verhoogde vrijstelling, ook nog recht op de jaarlijkse vrijstelling in 2023 (€ 6.035 voor een schenking van uw ouder(s), € 2.418 voor een schenking van andere personen).

Bekijk hieronder een voorbeeld van de maximale vrijstelling

Krijgt u de schenking voor de eigen woning in 2022 voor het eerst van uw ouder(s)?

Dan mag u een deel van schenking besteden aan iets anders dan de eigen woning. Wij noemen dit ‘het vrij te besteden bedrag’. Dit bedrag is in 2022 € 27.231.

Is de schenking die u in 2022 krijgt van uw ouder(s) lager dan € 27.231 en doet u een beroep op de vrijstelling voor de eigen woning? En krijgt u in 2023 het overgebleven deel van de eenmalig verhoogde vrijstelling plus het jaarlijkse belastingvrije bedrag in 2023? Dan mag u in 2023 alleen het bedrag van de schenking die u kreeg in 2022 vrij besteden plus het bedrag van de jaarlijkse vrijstelling in 2023.

Als u meer besteedt aan een ander doel, betaalt u over het meerdere schenkbelasting.

Bekijk hieronder een voorbeeld van het vrij te besteden bedrag

U krijgt in 2022 een schenking van uw ouders van € 4.000. U gebruikt dit bedrag volledig voor de aflossing van uw eigenwoningschuld. In de aangifte schenkbelasting 2022 geeft u aan dat u voor deze schenking gebruik wilt maken van de vrijstelling voor de eigen woning.

In 2023 krijgt u opnieuw een schenking van uw ouders, nu van € 50.000.

In dit voorbeeld mag u daarvan € 10.035 in 2023 vrij besteden. Dit bedrag bestaat uit € 4.000 (bedrag van de schenking in 2022) plus € 6.035 (jaarlijkse vrijstelling in 2023).

bron: belastingdienst.nl