Waarom een annuleringsverzekering ?

Waarom moet je als klant een annuleringsverzekering afsluiten? Deze vraag komt nogal eens voorbij ? zeker gezien de zomer vakanties die nu geboekt worden.

Wanneer je een vakantie hebt geboekt, maar je niet weg kunt door omstandigheden, dan moet je deze annuleren. Annuleren betekent: opheffen of ongeldig verklaren.
In het geval van het annuleren van een reis, brengt de reisorganisatie annuleringskosten in rekening.
Dit is meestal een vast percentage van de reis- of huursom (bij ANVR-leden). Met een annuleringsverzekering heb je recht op een vergoeding van deze annuleringskosten.

 • Vergoeding gemiste vakantiedagen
 • Mocht je al op vakantie zijn, maar deze moeten afbreken vanwege een onvoorziene gebeurtenis dan zorgt je annuleringsverzekering voor een vergoeding van de gemiste vakantiedagen.
  Een annuleringsverzekering keert meestal uit bij de volgende onvoorziene gebeurtenissen:

 • Overlijden, ernstige ziekte of ernstig letsel van de verzekerde of diens naaste familieleden (eerste of tweede graad).
 • Zorgplicht voor een familielid in 1e graad.
 • Medische noodzakelijke ingreep die ondergaan moet worden door jou, je partner of je kind.
 • Zwangerschap of complicaties bij een zwangerschap.
 • Echtscheiding of beëindiging van een duurzame relatie.
 • Buiten jouw schuld ontstane werkloosheid door onvrijwillig ontslag.
 • Complicaties bij de zwangerschap.
 • Onverwachte toewijzing van een huurwoning, binnen 30 dagen voor aanvang van de reis.
 • Uitval van je vervoermiddel, waarmee je de reis zou gaan maken (binnen 30 dagen voor aanvang van de reis).
 • Afwijzing van een noodzakelijk visum.
 • Verlies of diefstal van voor de reis noodzakelijke reisdocumenten van verzekerde op de dag van vertrek.
 • Niet iedere verzekeraar verzekerd dezelfde gebeurtenissen. Lees daarom de polisvoorwaarden door en of neem contact op met uw adviseur, wij helpen u graag,