Wat gaan de prijzen van de woningmarkt doen?

Banken, overheden, wetenschappers, monetaire organisaties lijken het op dit moment over één ding eens: in de tweede helft van 2020 krijgen we te maken met een forse, economische terugslag. Een van de grootste banken in Nederland had het zelfs over de ernstigste crisis sinds een eeuw. De vraag is wat een dergelijke ontwikkeling gaat betekenen voor de prijzen van woningen in Nederland?

Prijzen van woningen gaan sterk dalen

De ervaring leert dat een economische crisis min of meer verloopt via een aantal logisch op elkaar volgende fasen. Door gebrek aan vertrouwen neemt de vraag naar producten en diensten af. Voor ondernemingen reden om hun investeringen te beperken wat weer negatieve gevolgen heeft voor toeleveranciers. Het aantal faillissementen van ondernemingen neemt toe. Meer werknemers raken werkloos. Het aantal beschikbare vacatures daalt. Dit leidt weer tot een druk op lonen. In zo’n situatie worden consumenten die nog een baan en daarmee inkomen hebben voorzichtig met het doen van grote uitgaven. In het algemeen leidt dit tot een forse druk op de prijzen van woningen. Ook nu zijn er deskundigen die verwachten dat in de tweede helft van 2020 de prijzen van woningen een dalende lijn gaan inzetten.

Nee hoor. Prijzen blijven redelijk stabiel
Tegelijkertijd zijn er ook deskundigen die juist verwachten dat ook bij een forse economische terugslag de prijzen van woningen in Nederland min of meer stabiel blijven. Hun verwachting baseren zij op de volgende waarnemingen.

De vraag naar woonruimte is in Nederland veel hoger dan het beschikbare aanbod. Het is technisch niet mogelijk om door het massaal bouwen van nieuwe woningen het enorme gat tussen aanbod en vraag op korte termijn te dichten.

Het mag zo zijn dat het aantal kopers tijdens een economische crisis ook in Nederland minder zal worden, maar een woning kan maar aan één koper worden verkocht. Zolang het aantal geïnteresseerden hoger is dan het beschikbare aanbod van woningen, zal de prijs van woningen min of meer stabiel blijven, aldus de denklijn van deze deskundigen.

Wij hebben geen kristallen bol. Maar wel iets anders
Wat de prijzen van woningen gaan doen? Wij kunnen dat ook niet met zekerheid voorspellen. Maar wij kunnen wel iets anders voor u doen. Ons kantoor heeft kennis op welke wijze de aankoop van een woning goed gefinancierd kan worden. Wij letten hierbij niet alleen op bijvoorbeeld de voorwaarden waaronder de bank de lening verstrekt en de hoogte van de rente, maar kijken ook of de financiële lasten die het eigendom van een woning nu eenmaal met zich meebrengt op langere termijn voor de eigenaar van de woning zijn op te brengen. Niet alleen In goede tijden, maar juist ook in tijden van tegenslag. Want de ervaring leert dat wanneer iemand een lening aangaat voor een periode van 30 jaar er in die periode van alles kan gebeuren in de economie en/of in het persoonlijk leven van de huiseigenaar.

Een goed advies over de wijze waarop u uw woning kunt financieren, houdt rekening met deze mogelijke ontwikkelingen en bouwt “veiligheidskleppen” in waardoor u ook bij tegenslagen in uw woning kunt blijven wonen. Wij nemen graag de tijd om u dat goede advies te geven! Bel of mail ons gerust voor een afspraak.

Bron artikel