ZZP Pensioen van start

Zelfstandigen zonder personeel krijgen meer keuze voor hun pensioenopbouw. Zij kunnen vanaf 2015 pensioen opbouwen via het ZZP Pensioen. ZZP Pensioen is een samenwerkingsverband tussen vier belangenorganisaties voor zelfstandigen zonder personeel aan de ene kant (Stichting ZZP Nederland, FNV Zelfstandigen, PZO-ZZP, Zelfstandigen Bouw) en pensioenbelegger APG en diens dochterbedrijf Loyalis aan de andere kant.

 Zelfstandigen kunnen vanaf 15 januari 2015 op vrijwillige basis meedoen met een pensioenregeling, waarin de pensioenopbouw tot de pensioendatum en het uitkeringstraject zijn opgenomen. Op zzppensioen.nl kunnen zij een ZZP Pensioen afsluiten en hierop geld storten. De deelnemer bepaalt zelf de uitkeringsduur van de pensioenregeling en hoeveel en wanneer hij of zij stort. Bij overlijden gaat het opgebouwde pensioenvermogen naar de nabestaanden. In geval van arbeidsongeschiktheid kan onder bepaalde voorwaarden het geld als uitkering worden opgenomen.