Privacy verklaring

Privacyverklaring van SKV Advies: (download .PDF)
SKV Advies heeft respect voor uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder kuntu lezen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door ons bedrijf.

Waarvoor worden uw persoonsgegevens gebruikt?
Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerken wij uw persoonsgegevens. We hebben zorgvuldig vastgelegd hoe we dat doen.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres etc. Deze gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook wanneer u onze website bezoekt, verkrijgen wij in sommige gevallen persoonsgegevens. U kunt dan denken aan IPadressen en/of cookies.

Van wie verwerken we persoonsgegevens?
We kunnen de persoonsgegevens van alle mensen met wie we contact hebben en/of onze website bezoeken, verwerken. Dit zijn bijvoorbeeld onze particuliere klanten. Daarnaast kunnen we de persoonsgegevens verwerken van bestuurders, gevolmachtigden, directe of indirecte aandeelhouders of contactpersonen van onze zakelijke klanten, leveranciers of samenwerkingspartners. Wij verwerken mogelijk ook de gegevens van mensen die geen klant van ons zijn. Bijvoorbeeld persoonsgegevens die wij verwerken van begunstigden van schade-uitkeringen. Overigens, als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u vanaf 25 mei 2018 de
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt deze Privacyverklaring aan uw medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe wij omgaan met hun persoonsgegevens.

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?
Wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. U kunt er hieronder meer over lezen.
De verwerking van uw gegevens
Uw persoonsgegevens worden door ons o.a. verwerkt ten behoeve van:
– Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan;
– Het adviseren en bemiddelen bij verzekeringen, hypotheken, spaarrekeningen, etc.;
– Het opstellen van een financieel plan of een financiële analyse;
– Het uitvoeren van marketingactiviteiten;
– Het voorkomen van fraude jegens financiële instellingen (denk aan witwassen of
identiteitsfraude);
– Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen.
– Het verhalen van uw schade claim.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen in financiële producten en diensten bemiddelen. In onze rol als bemiddelaar kunnen wij uw persoonsgegevens aan andere aanbieders van financiële producten en diensten doorgeven, bijvoorbeeld aan volmacht bedrijven, geldverstrekkers, verzekeraars en makelaars/taxateurs.
Deze gegevens worden alleen verstrekt wanneer het uw uitdrukkelijke wens is een overeenkomst inzake een financieel product af te sluiten of een financieel product te wijzigen.

In sommige situaties leggen wij ook gegevens vast of verstrekken gegevens aan andere personen dan onze klanten zoals benadeelde(n), expertisebureau ‘s, schadeherstelbedrijven bewindvoerders, begunstigde(n), juridische (rechts)bijstand bedrijven, mensen die een zekerheid of borg hebben verstrekt voor een klant. Alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn worden doorgeven.

Wat doen wij bij fraude en misbruik?
Bij fraude of misbruik kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan politie en justitie. Of aan frauderegistratiesystemen van banken en/of verzekeraars. In dit soort gevallen kan het bijvoorbeeld gaan om persoonsgegevens, e-mails of om IP-adressen van websitebezoekers.

Veilig
Uw persoonsgegevens zijn veilig bij ons. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn.

Vertrouwelijk
Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Dat betekent dat zij zorgvuldig omgaan met de gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens verwerken.

Persoonlijk contact met ons kantoor
Wanneer er contact is tussen u en ons, gebeurt dit vaak telefonisch, via formulieren of e-mails of via de website. Persoonsgegevens die u daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is.

Bezoek aan onze website
Wanneer u onze website bezoekt, leggen we uw IP-adres en bezoekgegevens vast en plaatsen wij cookies. Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Ook als u via uw mobiele telefoon gebruik maakt van het internet. Het is niet mogelijk om te internetten zonder IP-adres.

Wat doen wij met uw bezoekgegevens?
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s.
Met dit soort gegevens kunnen we de indeling op onze website verbeteren. Ook kunnen we deze gebruiken om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen we onze
dienstverlening verder optimaliseren. We leggen ook vast hoe bezoekers door onze website klikken. Deze gegevens worden alleen intern
opgeslagen en bewerkt en kunnen worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag of voor fraudebestrijding.
SKV Advies B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw bezoek en het gebruikt van de website te beveiligen en misbruik van uw gegevens te voorkomen. Als u het contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording of afhandeling daarvan.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein bestand met gegevens dat op uw computer wordt opgeslagen als u een website voor de eerste keer bezoekt. Cookies kunnen door ons worden geplaatst en uitgelezen. Door deze cookies hoeft u sommige informatie niet steeds opnieuw in te voeren als u een website vaker bezoekt. Er zijn verschillende soorten cookies, waaronder “sessie cookies” en “permanente cookies”.
Sessie cookies worden van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiten van uw webbrowser. Bij elk volgend bezoek vanaf die computer, tablet of mobiele telefoon wordt deze cookies herkend. Tracking cookies gebruiken wij niet. Dit zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

Waarom gebruiken wij cookies?
Wij plaatsen zowel sessie- als permanente cookies. Met een cookie weten we welke pagina’s u op onze website heeft bezocht. Daarnaast heeft u cookies nodig om met ons te kunnen communiceren. Zonder cookies is dat niet mogelijk.

Is het mogelijk om uw cookies te blokkeren?
Het is mogelijk om cookies op uw computer te blokkeren. Dit kan via de privacy instellingen van de webbrowser die u gebruikt. In dat geval worden alle cookies van alle websites die u bezoekt, geblokkeerd. Websites kunnen hierdoor wel minder snel werken, of zelfs helemaal niet. Inloggegevens worden bijvoorbeeld niet onthouden.

Persoonlijke aanbiedingen
We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om u persoonlijke aanbiedingen te doen. Bijvoorbeeld per e-mail, telefoon of op onze website.

Hoe stellen we een persoonlijke aanbieding samen?
Uw gegevens in onze klantdatabase kunnen wij gebruiken voor het doen van een persoonlijke aanbieding. Bijvoorbeeld als u wel een hypotheek via ons heeft gesloten maar geen schadeverzekering voor uw woning. Uw keuzes en zoekopdrachten op onze website en e-mails zoals onze nieuwsbrief, kunnen wij verzamelen met een cookie. Ook verzamelen we gegevens via de sociale media waarop wij actief zijn. Op basis van deze gegevens kunnen we u aanbiedingen doen die aansluiten bij uw persoonlijke
situatie en interesses. Wij streven ernaar dat de informatie die u van ons ontvangt relevant voor u is.

Medische of strafrechtelijke gegevens
Wij kunnen als bemiddelaar tussen u en een verzekeraar optreden. Die verzekeraar heeft dan uw persoonsgegevens nodig. Bij sommige verzekeringen kunnen dit ook uw medische of strafrechtelijke gegevens zijn.

Hoe werkt privacy bij medische gegevens?
Bij levens- of arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn uw medische gegevens nodig. Hier vragen wij dan om. De gegevens verstuurt u rechtstreeks naar een medisch adviseur van de verzekeraar. De verzekeraar gebruikt deze gegevens om het risico te beoordelen.

Geheimhoudingsplicht
De medisch adviseur van de verzekeraar is verantwoordelijk voor het verwerken van uw medische gegevens. De medisch adviseur en de leden van zijn of haar medische staf hebben allemaal een wettelijke geheimhoudingsplicht.

Hoe werkt privacy bij strafrechtelijke gegevens?
Bij schadeverzekeringen, zoals inboedel-, opstal- en autoverzekeringen vragen wij naar uw strafrechtelijk verleden. Wij geven deze gegevens door aan de verzekeraar. De verzekeraar gebruikt ze om het risico te beoordelen.

Wat zijn uw rechten?
U kunt ons altijd vragen welke persoonsgegevens wij van u hebben. Ook kunt u deze laten aanpassen als ze onjuist zijn. Ook kunt u het aangeven, als u het liever niet hebt dat wij uw gegevens gebruiken voor persoonlijke aanbiedingen.

Wilt u uw persoonsgegevens inzien?
Bent u klant bij ons en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. Stuurt u dan uw verzoek, met een kopie van een geldig paspoort, rijbewijs of ander identiteitsbewijs, naar:
SKV Advies
Biezenweide 52
3344GB Hendrik-Ido-Ambacht

Wilt u uw persoonsgegevens wijzigen?
Als uw persoonsgegevens niet kloppen, dan kunt u ons vragen om deze gegevens te corrigeren. Dit noemen we het ‘Recht van correctie’. U kunt uw gegevens laten aanpassen door een e-mail te sturen naar info@skv-advies.nl of een brief naar het hier boven vermelde adres. Geeft u duidelijk aan wat u veranderd wilt zien? Wilt u geen persoonlijke aanbiedingen ontvangen? Als u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om u persoonlijke aanbiedingen te doen, dan heeft u het ‘Recht van
verzet’. U kunt aangeven dat u geen persoonlijke aanbiedingen meer wilt ontvangen door een e-mail te sturen naar info@skv-advies.nl of een brief naar het hier boven vermelde adres.

Over deze privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van SKV Advies B.V.
SKV Advies BV. kan deze privacyverklaring aanpassen.
Deze versie is van 05. 2019

[cmplz-document type=”privacy-statement”]