Dishcare veiligheidsactie

Risico op oververhitting met mogelijk brandgevaar

Bent u in het bezit van een Bosch, Constructa, Neff, Siemens afwasmachine , neem dan de maatregelen zoals vermeld in deze veiligheidswaarschuwing.

We hebben ontdekt dat een elektrisch onderdeel van een beperkt aantal Bosch, Constructa, Neff, Siemens afwasmachines, dat geproduceerd is tussen 1999 en 2005, oververhit kan raken. Dit kan in zeer zeldzame gevallen potentieel brandgevaar opleveren.

Omdat wij bij al onze producten naar de hoogste normen van veiligheid, kwaliteit, vakmanschap en betrouwbaarheid streven, hebben wij deze vrijwillige veiligheidsactie op touw gezet. Wij betreuren het ongemak dat deze actie voor u met zich meebrengt. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking en geduld.

Klik hier om te controleren of deze actie ook betrekking heeft op uw afwasmachine.