Nieuwe regels voor berekening hypothecair krediet

De nieuwe regels voor het berekenen van de kosten voor het oversluiten van een hypothecair krediet gelden niet alleen voor nieuwe hypotheken, maar ook voor bestaande hypotheken.

In het artikel ‘geen hoge kosten meer bij oversluiten’ staat dat de nieuwe berekeningswijze voor de vergoeding bij vervroegde aflossing alleen geldt voor hypotheken die zijn afgesloten ná de invoering van de nieuwe hypothekenrichtlijn (MCD) op 14 juli 2016. Minister Blok heeft in reactie op Kamervragen aangegeven dat de nieuwe richtlijn ook van toepassing is op bestaande hypotheken.

Concreet betekent dit dat de vergoeding van een aanbieder voor vervroegde aflossing voortaan niet hoger mag zijn dan het werkelijk geleden financiële nadeel dat de aanbieder heeft bij vervroegde aflossing. Dit geldt zowel bij aflossen, oversluiten als rentemiddeling. Ook moet de berekeningswijze van de vergoeding voor de consument controleerbaar zijn.

De AFM is op dit moment bezig met een onderzoek om vast te stellen hoe geldverstrekkers de vergoeding vaststellen en uitleggen. Aan de hand van dit onderzoek wordt bepaald of er moet worden ingegrepen of dat er strengere regels moeten komen.

(BRON: Permanent Actueel Platform (pa.dukers-baelemans.nl)