Voorkom brand in uw bedrijf

Ieder jaar ontstaat bij een groot aantal ondernemingen brand. In zeker één op de tien bedrijfsbranden is de oorzaak onachtzaamheid bij brandgevaarlijke werkzaamheden. Ook brandstichting en onveilig gebruik van de elektrische installatie zijn veel voorkomende oorzaken van brand. Veel bedrijven die getroffen worden door een grote brand komen de gevolgen ervan niet te boven. Een goede brandverzekering is dus een must, maar het is nog beter om brand in uw bedrijfspand te voorkomen.

Brand kan op verschillende manieren ontstaan, bijvoorbeeld door brandgevaarlijke werkzaamheden of door brandstichting. Op de volgende pagina’s treft u informatie en instrumenten aan die u als ondernemer kunnen helpen bij het voorkomen van (de gevolgen van) brand.

Brandstichting levert in vergelijking met een ‘gewone’ brand vaak meer schade op, doordat de brand wordt aangestoken op kwetsbare punten op het moment dat niemand in het bedrijf aanwezig is. Hoe kunt u zich het beste wapenen tegen brandstichting? Kijk op de pagina voorkom brandstichting en vul de Checklist Brandstichting nu in!

Hoe zit het met brandgevaarlijke werkzaamheden in uw bedrijf? Let u hier voldoende op? Heeft u mensen aangesteld om hier toezicht op te houden? Zijn uw mensen op de hoogte van een veilige manier van werken in brandgevaarlijke situaties? Vul deChecklist Brandgevaarlijke Werkzaamheden in om uw situatie te bepalen. Bij werkzaamheden in uw bedrijf wordt gebruik van het Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden aangeraden om zeker te weten dat alles op de juiste manier verloopt. Laat het formulier voorafgaand aan de werkzaamheden invullen door de uitvoerders van de werkzaamheden.

De Checklist Brandstichting en de Checklist Brandgevaarlijke Werkzaamheden zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars, in samenwerking met Brandweer Nederland, VNO/NCW en MKB-Nederland. Het Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden is voor het Verbond van Verzekeraars ontwikkeld. Brandveiligheid? De keus is aan u.

 

Bron: http://www.checklistbrand.nl/