Meenemen van hypotheek naar volgende woning: bron van misverstanden

Veel banken hebben in het verleden in hun hypotheekvoorwaarden een “meeneemregeling” opgenomen. Dit recht kan voor jou vele jarenlang een belangrijk financieel voordeel opleveren. In de praktijk leidt deze regeling echter tot tal van misverstanden.

Meeneemregeling spreek je af met de bank
De “meeneemregeling” is een recht dat de bank jou kan verlenen. Het is dus niet een recht waar je op grond van de wet aanspraak op kan maken. Veel banken hebben dit recht in het verleden in hun hypotheekvoorwaarden opgenomen.
Belangrijk wanneer je een nieuwe woning gaat kopen
De vraag of in jouw hypotheekovereenkomst een meeneemregeling is opgenomen wordt belangrijk wanneer jij (overweegt) een nieuwe woning te kopen. Blijf je wonen in de woning waarvoor jij in het verleden de hypotheek hebt gesloten, dan biedt de meeneemregeling op dit moment voor jou geen financieel voordeel.

Bij de meeneemregeling mag je de rente van je eerste hypotheek meenemen
Wanneer jij je woning verkoopt, dan moet je ook de hypotheek die je voor de financiering van de aankoop van deze woning hebt afgesloten aflossen. Hiermee eindigt deze hypotheek. Ga je een nieuwe woning kopen dan zal je hiervoor een nieuwe hypotheek moeten afsluiten. Op dit moment is de rente voor een nieuwe hypotheek misschien hoger dan de rente voor de hypotheek die je voor jouw vorige woning hebt afgesloten. Met de meeneemregeling verleent de bank jou het recht om de hypotheek voor de nieuwe woning tegen dezelfde (lage) rente af te sluiten als die gold voor jouw vorige woning.

Voorbeeld van een meeneemregeling
Stel dat je in het verleden voor de eerste woning een hypotheek van €250.000 hebt afgesloten met een rente van 2%. Daarbij heb je afgesproken dat deze rente voor 30 jaar vaststaat.  Na 10 jaar besluit je een nieuwe woning te kopen. Deze woning kost €350.000 en de rente is inmiddels gestegen tot 4%. In deze 10 jaar heb je de lening niet voor een deel afgelost.  Bij de bank waar je het eerst de hypotheek hebt afgesloten kun je €350.000 lenen. Dankzij de meeneemregeling hoef je over de eerste 20 jaar over € 250.000 maar 2% rente  te betalen. Je neemt de “oude rente” dus mee voor het hele bedrag dat op het eind van de hypotheek nog aan schuld stond. Voor het meerdere dat je leent, betaal je meteen de op dat moment geldende marktrente.

Per bank verschillen de voorwaarden
Elke bank die in het verleden een meeneemregeling in zijn voorwaarden heeft opgenomen heeft daarbij zijn eigen formulering gekozen. Die formulering luistert nauw om te bepalen of je wel of geen recht hebt om jouw hypotheekrente mee te nemen. Een paar voorbeelden:

  • Bij de ene bank moet je binnen drie maanden na beëindiging van de oude hypotheek een nieuwe hypotheek afsluiten. Bij een andere bank mag dat tot bijvoorbeeld zes maanden.
  • Bij de ene bank moet je eerst de oude hypotheek volledig aflossen voordat je een nieuwe hypotheek afsluit, terwijl de andere bank toestaat dat je eerst een nieuwe woning koopt en daarna jouw oude woning verkoopt.
  • Bij echtscheiding verleent de ene bank aan beide partners het recht om voor de aanschaf van twee nieuwe woningen aanspraak te kunnen maken op een deel van de meeneemregeling, terwijl andere banken dit recht maar aan één van de partners toekennen.

Veel misverstanden bij echtscheiding
Vooral bij echtscheiding doen zich veel misverstanden voor.  Bijvoorbeeld wanneer de meeneemregeling niet geldt wanneer een van de partners in de voorheen gezamenlijk bewoonde woning blijft wonen. Of wanneer de bank het recht om de oude rente mee te nemen maar toekent aan één van de partners en de partners zelf maar moeten regelen wie dit recht “krijgt”. De partner die deze meeneemregeling krijgt heeft hiervan een fors financieel voordeel. In de praktijk is het redelijk dat dit financieel wordt gecompenseerd met de partner die dit recht niet kan meenemen.

Verhuizen? Overleg tijdig met ons kantoor
Overweeg je om welke reden dan ook om te verhuizen en heb je in het verleden een hypotheek afgesloten tegen een rente die lager is dan de rente zoals die op dit moment geldt? Neem dan tijdig contact met ons kantoor op. Wij gaan dan voor jou onderzoeken of jij recht hebt op een meeneemregeling en wat exact de voorwaarden zijn om hiervan gebruik te kunnen maken.