Eigenwoning: verhuisregeling en tijdelijke verhuurregeling verlengd!

Met ingang van 1 januari 2014 zou de tijdelijke verhuurregeling vervallen en de periode waarin de voormalige leeg en te koop staande woning nog als eigen woning kan worden aangemerkt worden beperkt van drie naar twee jaar. Staatssecretaris Weekers heeft echter in de tweede nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2014 op 18 oktober 2013 alsnog toegezegd om:

De verhuisregeling op 1 januari 2014 te handhaven op de maximale termijn van drie jaar, en: de fiscale faciliteit van de tijdelijke verhuurregeling op 1 januari 2014 vooralsnog niet te beëindigen.

De staatsecretaris heeft een verlenging voorgesteld van beide regelingen voor de duur van 1 jaar tot 1 januari 2015.

Nadere uitleg: de tijdelijke verhuurregeling tijdens de verhuisregeling

Op grond van de fiscale verhuisregeling kan gedurende een bepaalde periode en onder bepaalde voorwaarden de rente van de leeg en te koop staande woning worden afgetrokken. Vanwege de crisis op de woningmarkt geldt er vanaf 1 januari 2010 een tijdelijke fiscale verhuurregeling. Op grond van deze regeling wordt het effect van de bijleenregeling dus tijdelijk uitgesteld. Staat de woning na afloop van de tijdelijke verhuur weer leeg of te koop binnen de oorspronkelijke periode van de verhuisregeling, dan gaat de woning weer terug naar box 1 en herleeft de hypotheekrenteaftrek.

Is de woning aan het einde van de termijn volgens de verhuisregeling nog niet verkocht of is de woning op dat moment nog verhuurd, dan gaat de woning vanaf dat moment naar box 3 met toepassing van de bijleenregeling. Het gevolg van beide fiscale faciliteiten is dus dat de werking van de bijleenregeling wordt uitgesteld.

Bron: SEH