Valse email van de Belastingdienst in omloop

Wij waarschuwen u voor valse e-mails. Deze e-mails hebben als afzender IntrumJustitianoreply@email.nl. Open de e-mails niet, maar verwijder deze meteen. In de valse e-mail wordt verzocht om een belastingschuld zo spoedig mogelijk te betalen.

De Belastingdienst gebruikt in bepaalde gevallen e-mail. Maar in een e-mail vragen wij u nooit om een belastingschuld aan ons over te maken. Wij vragen ook nooit om persoonlijke gegevens. Krijgt u een e-mail waarin dat toch gebeurt, dan is er sprake van phishing.