Vernieuwd Aegon Woon- & VrijeTijdpakket

Het woonpakket Woon- & VrijeTijdpakket van Aegon is vernieuwd. Dit pakket biedt uw relaties een aantal unieke voordelen:
Elk jaar dat de verzekering heeft gelopen krijgt uw relatie 2% korting op de premie. Dit kan oplopen tot maximaal 10%. Eén hoofdvervaldatum voor alle verzekeringen in het pakket. Geen toeslag voor maand-, kwartaal- of halfjaarbetaling.

U kunt maar liefst zes verzekeringen berekenen en direct afsluiten:
Woonhuis;

All risk verzekering inclusief glasdekking: dekking tegen alle van buiten komende onheilen. Garantie tegen onderverzekering bij gebruik van de herbouwwaardemeter. Direct bij het woonhuis behorende bijgebouwen zijn meeverzekerd.

Inboedel;

All risk verzekering: dekking tegen alle van buiten komende onheilen. Garantie tegen onderverzekering bij gebruik van de inboedelwaardemeter. Diefstal van inboedel uit de auto, caravan of vaartuig is tot € 500,- meeverzekerd. Extra eigen risico van € 100,- bij schade door vallen of stoten en door
diefstal buitenshuis.

Aansprakelijkheid;

Ook dekking voor schade aan zaken die aan anderen toebehoren en uw relatie tijdelijk onder zich heeft, met een maximum van € 12.500,- per gebeurtenis. Geen eigen risico. Kosten van juridisch verweer tegen al dan niet gegronde aanspraken zijn meeverzekerd.

Doorlopende reis;

Zeer uitgebreide basisdekking. Weekenden en reisjes van enkele dagen met de boot, caravan of naar een vakantiewoning zijn verzekerd. Ook als deze niet vooraf zijn geboekt. Heeft uw relatie de inboedelverzekering afgesloten binnen het woonpakket, dan geldt de ruimere dekking van de inboedelverzekering. Vergoeding van een vervangende auto van maximaal € 1.500,- per reis, mits de auto in de afgelopen 12 maanden APK is goedgekeurd en een onderhoudsbeurt heeft gehad.

Kostbaarheden;

Wereldwijde dekking tegen beschadiging en diefstal. Onder de inboedelverzekering van Aegon zijn de kostbaarheden standaard verzekerd tot € 15.000,-. Voor een hoger bedrag kunt u de kostbaarhedenverzekering afsluiten. Uitgebreide dekking voor recreatiegoederen en sportuitrusting; ook buitenshuis.

Ongevallen;

Geen onderscheid bij de uitkering voor kinderen en volwassenen. Geen toeslag voor risicovolle beroepen. Geen eigen risico. Wereldwijde dekking.

Vraag uw adviseur om een offerte met prijs opgave.